Organisaties

Het netwerk

Het netwerk beslaat de hele keten. Alle organisaties die samen de energietransitie vorm en inhoud geven. Onze trainees maken beleid bij de verschillende overheden, verduurzamen de gebouwde omgeving, ontwikkelen de mobiliteit van de toekomst, dragen bij aan een duurzaam energiesysteem en decarboniseren en elektrificeren de industrie.

We brengen alle deelnemende partijen actief bij elkaar. Dit gebeurt tijdens het werken aan projecten en tijdens de trainingen. Daarnaast brengen we de trainees in contact met gastsprekers en hun organisaties. En gaan we met ze het werkveld in tijdens excursies. De trainees organiseren elke 2 jaar het Nationaal Energie Congres, alle relevante partijen die betrokken zijn bij de energietransitie komen hier bij elkaar om te netwerken, kennis te delen en inspiratie op te doen.

Deze systeemverandering raakt iedereen

Verbinding op alle niveaus is cruciaal

Barto Piersma
Barto Piersma Directeur Nationale Programma’s RVO
  • André Jurjus - voormalig directeur Netbeheer Nederland
    Jongeren hebben de toekomst, jongeren zijn de energietransitie, daar investeer je in.
    André Jurjus - voormalig directeur Netbeheer Nederland

Hier werken onze trainees

Een greep uit de organisaties waar onze huidige trainees werkzaam zijn.

Vinu Unie van Waterschappen Netwerk Aqua Thermie Fudura Netbeheer Nederland Gemeente Rotterdam DNV GL Arcadis ISPT VNCI Gasunie RVO Bax & Company Platform Ondernemend Meierijstad Heijmans Energie Provincie Zuid Holland TKI Energie & Industrie EnergiePartners Waterschap Brabantse Delta Gemeente Oosterhout Gemeente Katwijk Provincie Drenthe Dunea Gemeent Venlo Dienst Justitiële Inrichtingen Gemeente Krimpenerwaard Patina Dakdenkers