vrijdag 29 okt
Agenda

Excursie – Energiecentrale RWE

29 oktober 2021 -

RWE is één van de grootste energieproducenten in Europa. Ook in Nederland spelen ze een hoofdrol. Hun portfolio van conventionele energiecentrales met moderne, flexibele faciliteiten garandeert de leveringszekerheid van elektriciteit.

Bruinkool, steenkool, gas, uranium, water en biomassa – dat zijn de grondstoffen waaruit we tot nu toe energie hebben opgewekt. Het gebruik van fossiele brandstoffen zoals steenkool en gas heeft een lange traditie bij RWE.  Met wind- en zonne-energie gaat RWE de energietoekomst vormgeven maar hoe waarborgen we de leveringszekerheid?

We volgen allemaal de discussie over biomassa. Bij de inzet van biomassa worden pellets gebruikt van hout. Alle brandstoffen hebben hun eigen voor- en nadelen. Bruinkool is relatief goedkoop en kernenergie is CO2-vrij. Maar de productie en verbranding van fossiele brandstoffen blijft niet zonder gevolgen voor het milieu.

Onze trainees krijgen een rondleiding en kunnen met eigen ogen zien en ervaren hoe elektriciteit wordt opgewekt. We praten over leveringszekerheid en de toenemende vraag naar elektriciteit en over de optimalisatie en modernisering van centrales en met welke technologieën de schadelijke uitstoot van broeikasgassen tot een minimum kunnen worden beperkt.

Super leerzaam voor onze trainees!

Vorige Volgende
Agenda Binnenkort
Excursie – Warmtenet Arnhem 15 oktober 2021 lees meer
Gastspreker – Erik van Jaarsveld 22 oktober 2021 lees meer
Excursie – Energiecentrale RWE 29 oktober 2021 lees meer
Werkconferentie Topsector Energie 23 november 2021 lees meer
Excursie – AVR Duiven 14 januari 2022 lees meer